Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Вести

Вести (6)

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗИ ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА ЗА ПРВУ РАСПОДЕЛУ ШКОЛСКЕ 2024 2025 ГОДИНЕ

четвртак, 13 јун 2024 06:49

Конкурс студенти

На основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-270/2024-05 od 26. априла 2024. године Дом ученика средњих школа у Лесковцу објављује

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ 120 СТУДЕНАТА НА СМЕШТАЈ

И НЕОГРАНИЧЕНИ БРОЈ СТУДЕНАТА НА ИСХРАНУ

ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

                Дом ученика средњих школа у Лесковцу налази се у улици Млинској бр.138. Oбјекат поседује собе са 4 лежајева са сопственим купатилом. Дом има библиотеку са преко 5000 наслова, читаоне за учење, ТВ салу, спортске терене за кошарку, мали фудбал и тенис, теретану и интернет клуб.   На исхрану Дом прима неограничен број студената из буџета. Дом поседује савремени кухињски блок са салом за ручавање, ресторан ''Младост'' у ул. Јужноморавских бригада, и објекте брзе хране у свим средњим и основним школама.

1. УСЛОВИ ПРИЈЕМА

                Право на смештај у установи имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета РС, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

                Право на смештај имају кандидати који испуњавају следеће услове:

                1) студенти високошколских установа првог степена студија (основне академске студије,основне струковне студије и специјалистичке струковне студије);

                2) студенти високошколских установа другог степена студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије);

                3) студенти високошколских установа трећег степена студија (докторске академске студије);

                4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на високошколским установама у РС, у складу са Законом о високом образовању („Сл.гл.РС“,бр.88/17,27/18-др.закон и 73/18,67/19 и 6/20-др-закон) и студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (продужена година);

                5) студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских студија на високошколским установама у РС и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (продужена година);

                6) студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета РС, под условом да нису у радном односу;

                7) студенти први пут уписани на трећи степен студија (докторске академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета РС, под условом да нису у радном односу.

2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

                Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу конкурсну документацију

                -пријава на конкурс,

                -уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета РС и сведочанства о завршеном I, II и III, одн. IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије - за студенте I године студија,

                -потврда са високошколске установе о току студирања-за студенте осталих година и студенте са продуженом годином

                -уверење о приходима по члану породице за период од 01. јануара до 30.јуна т.г.

                -приликом усељења у установу студент доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана)

                -за студенте другог и трећег степена студирања потврда Националне службе запошљавања да студент није у радном односу.

                Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

                Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.                         

3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

- за студенте I године од 02.09. до 16.09.2024.године

- за студенте свих осталих година од 16.09. до 31.10.2024. године

ОБРАСЦИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ СЕ МОГУ НАБАВИТИ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЛЕСКОВЦУ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА од 07 до 20 часова ПО ЦЕНИ од 400,00 дин. Обрасци се могу скинути и са сајта Дома (плаћање приликом предаје конкурсне документације).

СВА БЛИЖА ОБАВЕШТЕЊА МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН: 016/213-700 и 016/242-172

Регионална домијада у културно-уметничком делу одржана је у Књажевцу 13.априла 2024.године. Наши ученици су припремили разноврстан уметнички програм а њихов труд и рад се итекако исплатио и донео нам следеће награде:

             - 1. место за Андрију Младеновића у категорији Класична музика

             - 3. место за фолклор

             - 3. место за драмски приказ

             - 2. место за рукотворине “Цветотворине”

             - 2. место у категорији Цртеж у изложбеном делу за Марију Ташковић

Интересантно је рећи да је наш дом ове године после паузе од пар година, у програм опет уврстио и фолклорну секцију која је била итекако запажена те и за свој наступ донела награду.

 

Регионална домијадa у делу спортских активности била је организована 20. априла 2024.године у Зајечару. Домаћини су били јако гостопримљиви а ми смо се лепо забавили и назад у дом донели следеће награде:

       - Стрељаштво дечаци - екипно прво место

       - појединачно трећи - Александар Јевтић

       - Одбојка девојке - друго место

       - Шах појединачно - треће место - Никола Станојковић

 

уторак, 01 децембар 2020 08:00

Ученички Кутак

На сајту Дома ученика средњих школа у Лесковцу отворена је нова категорија под називом УЧЕНИЧКИ КУТАК у којој ће бити објављивани материјали који се односе на подршку ученицима, као и друге корисне информације за њих и њихове родитеље.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ обавештава ученике и њихове родитеље да прима у Дом на смештај и исхрану 170 ученика средњих школа у школској 2024/2025. години.

ПРВИ конкурсни рок:    1.7. 2024 – 12. 7. 2024. године

ДРУГИ конкурсни рок:   26. 8. 2024 – 28. 8. 2024. године

У прилогу се налази Обавештење и сва потребна Документација за Конкурс 

 

lokacija